Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

  Ú J  V Á L A S Z T Á S I  R E N D S Z E R

IVR

 

Amennyiben Ön nem kívánja hátralévő életét

pártok alattvalójaként leélni, illetve pártokat szolgálni

sem akar a jövőben, most olyan új rendszer

megvalósítására
szavazhat, melyben már nem lesz

szükség kopogtatócédulára, és képviselőválasztásra sem
.     

 

KÖZVETLEN KORMÁNY VÁLASZTÁS

 

INTEGRÁL VÁLASZTÁSI RENDSZER (IVR)

 

Cél: az országgyűlési és helyhatósági képviselőválasztási rendszer helyett, egy új szavazási módszer, az Integrál Választási Rendszer (IVR) bevezetése, a közvetlen népakarat államrendjének megvalósítása. (Az IVR részletes dokumentumának megismerése személyes kapcsolatfelvétel esetén lehetséges).

 
Képviselőválasztás:
 

1.§ A választás során, a választópolgárok nem pártra, illetve párt jelöltjeire szavaznak, hanem szakmai ágazati minisztériumok leendő vezetőire, munkatársaira.

 

2.§ A legközelebbi országgyűlési képviselőválasztás során, az egyéni jelöltek önmagukat jelölik képviselőnek, közös listát állítanak, valamint egyéni választókörzetekben is indulnak.

 

3.§ A listát állító jelölő szervezet egy olyan párt (Pl. Magyar Kultúra és Tudomány Pártja), mely a választások lebonyolítását szervezi, és az egyéni jelöltek közös listáját állítja össze. Programja, ideológiai behatároltsága nincsen, kivéve az új rendszerű szavazási rend (IVR), választások utáni  megszervezésének garanciáját vállalja.

 

4.§ A listát vezető jelölt egyben kormányfőjelölt, aki listát állít „X” fő jelöltre a saját listáján, akik egy adott ágazati minisztérium miniszter jelöltjei, illetve azok leendő munkatársai lesznek. Utóbbiak listáját a miniszterjelöltek állítják össze.  Ők azok, akik a jövőben kormányzati pozícióból, az adott ágazatban, a választók által elfogadott (támogatott) feladatok gyakorlati megvalósításának lebonyolítását szervezik, irányítják.

A listáról alkalmakként – minisztériumi ágazati határozathozatal (szavazás) során-, a parlamentbe egy-egy fő küldött kerül, a megszerzett mandátumok alapján, ahol már az új IVR szerint -, előre eldöntött javaslatokat szavaz meg. 

 

Indoklás:

 

A jelenlegi "kopogtatócédulás" választási rendszer -több fogyatékossága mellett-, az adatvédelmi törvénynek sem felel meg, ezért alapvető szükségszerűséggel merül fel a rendszer megváltoztatása.

 

Az új rendszerben lehetőség adódik arra, hogy a választók ne pártok, hanem közvetlenül miniszterelnök, illetve ágazati miniszterjelöltekre szavazhassanak. A leendő kormányzat jelöltjei, bármilyen segítséget igénybe vehetnek, megbízásokat adhatnak, akár pártoknak, vagy egyéb civil szervezeteknek, magánszemélyeknek, megválasztásuk, illetve majdani kormányzásuk során.

 

Az IVR bevezetésével, a jelenlegi pártalapon működő kopogtatócédulás és  választási rendszer helyett, egy természetes kiválasztódási folyamat  eredményeként kerülnek irányítási pozícióba, a szakmailag és erkölcsileg is arra  alkalmas vezetők.

 

 

 

A magyar társadalomban létrejött gazdasági, pénzügyi és morális válság legfőbb belső okai meglátásom szerint a választási-, a párt-, illetve az önkormányzati törvényben keresendők. Ezen törvények súlyos fogyatékosságai akadályozzák, hogy elkezdődhessen egy olyan életképes társadalom-, illetve államszerkezet kiépítése, mely a jelenlegi gazdasági/pénzügyi érdekkörök által vezérelt pártdiktatúrát, egy egészséges,   erkölcsvezérelt tudásalapú társadalommá alakíthatná át. Ezért elfogadásra javasolom olyan új választási, illetve párttörvény, valamint végrehajtási utasítás megalkotását, mely megfelel az alábbi szigorú követelményeknek:
 
1. A választási törvénynek lehetővé kell tenni, hogy a tervezett elképzelések, javaslatok döntéshozatali folyamatában prioritást élvezzen minden tervezet erkölcsi (etikai), kulturális megmérettetése, függetlenül a társadalompolitika szigorú szakmai követelményeitől.
 
2. Lehetőséget kell biztosítani minden nagykorú állampolgárnak arra, hogy -a természetszerűleg minden emberben meglévő- belső spirituális ítélő erejét érvényesíteni tudja, kinyilváníthassa tetszését/nemtetszését. Saját javaslatokat, észrevételeket tehessen.
 
3. Érvénytelennek kell tekinteni minden olyan társadalompolitikai döntést, mely az ország kulturális identitását veszélyezteti. Ugyanis míg a társadalompolitika haszonelvű érdekek egyeztetésén alapuló tudomány -melynek kétségtelenül kiemelt szerepe van, az életszínvonal alakításában, befolyásolásában-, addig a kultúra kiváltsága (joga) -az emberi értékek, az erkölcsi normák, az emberi lét, a közösségek életminőségének megteremtése érdekében-, a hasznosság megítélése, tehát annak eldöntése, hogy hasznos, avagy káros a számára felkínált lehetőség.
 
4. A társadalompolitika kínál, a kultúra elfogad, ezért törvényi lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ország kulturális közösségei szabadon eldönthessék, hogy befogadják, avagy mellőzik, a társadalompolitika által felkínált szakpolitikai javaslatokat.
 
 
 
5. Az elkészült szakmai tanulmány címe: Civill Társadalmi Integráció  (CTI)
 
 
 
Ha olvasni szeretné, írjon az alábbi e-mail címemre:
 
 
Csízi Imre> 
csaladkepviselo@citromail.hu 
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.