Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


CSALÁDKÉPVISELŐ
 

Tisztelt érdeklődő. Talán meglepőnek tűnik, de igaz, hogy ez a szó eddig nem létezett.

Ezért most tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ennek a szónak a jövőben sokkal nagyobb jelentősége lesz, mint ahogy azt gondolná. Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

 

Feltételezem, hogy senki sem kételkedik abban, hogy az emberi társadalomban mennyire fontos a család. A családi otthon intézménye „szent és sérthetetlen”. Senkinek sincs joga beleszólni saját családunk életébe, a mi beleegyezésünk nélkül. A mindennapok során döntések sorozatát kell meghoznunk, vállalt feladatainknak megfelelően, egyre többet és többet. Természetesen hibát is követünk el néha, de ennek következményeit is nekünk kell elviselnünk. Lényegében tehát, döntéseink, valamint cselekedeteink során, a saját családunkat képviseljük. Az esetenként elkövetett több-kevesebb, illetve kisebb-nagyobb hibák között a legnagyobb, amit elkövethetünk, hogy lemondunk döntési jogunkról, a mindannyiunk életét legmélyebben meghatározó és befolyásoló kérdésekben. Ezt akkor tesszük, amikor négyévenként elmegyünk választani és általunk többnyire teljesen ismeretlen emberre, illetve ismeretlen, valójában nem is létező elképzelésekre „programok”-ra adjuk a voksunkat. Ekkor tulajdonképpen lemondunk arról a jogunkról, hogy saját magunk dönthessünk.

Nem az a kérdés, hogy kell e egy új párt,  illetve több párt, hanem,  a HATALOM centralizáltsága, kizárólagos tulajdonlása.

A négyévenkénti országgyűlési képviselőválasztás csupán arra ad lehetőséget, hogy egy képviselőjelöltre, illetve egy pártra adjuk a szavazatunkat.

Nincs lehetőség arra, hogy aki nem közvetve (képviselő útján), hanem közvetlenül akarja képviselni a saját, illetve a családja érdekeit, az ezt megtehesse és nem csak négyévenként, hanem folyamatosan.

Véleményem szerint, senkinek sincs joga a közügyekre vonatkozóan korlátozni, a szabad választás, illetve önrendelkezés lehetőségét.

 

"Az ÖNRENDELKEZÉS JOGA – mint természetes jog – minden más szabadságjognak az alapja. Ezt számtalan ENSZ-, Európa tanácsi és EBEÉ-határozat is megerősíti. Az önrendelkezési jog írott, nemzetközi joggá akkor vált, amikor 1977-ben hatályba lépett az ENSZ Közgyűlése által elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmánya.
 

Ezen okmányok első cikkelye így szól: „Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket, és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.”

 

Ez a jog, kötelező jellegű – jus cogens – ami azt jelenti, hogy ezt a jogot nem csak be kell tartani, hanem erről a jogról le sem lehet mondani. Minden szerződés, amely megszegi ezt a jogot – semmis.

 
  Az önrendelkezési jog a nép akaratán alapul.

A nép akaratát hivatalos, vagy belső népszavazással meg kell állapítani és ki kell nyilvánítani".

 

Ez konkrétan azt jelenti, hogy a választás és döntés lehetőségét:

1. Nem lehet kizárólagosan csupán egy személy és/vagy egy szűk érdekcsoport kiválasztására korlátozni.

2.A választás egy folyamat, aminek a befejező momentuma a döntés, ami lezárja a választás folyamatát.

Semmi sem indokolja azt, hogy egy választási folyamatot csupán egy rövid, négyévenkénti, néhány napos, személyekre adott választási lehetőségre korlátozzuk.

 

Biztosítani kell tehát, hogy a választópolgárok lehetőséget kaphassanak arra, hogy elképzelésekre, törvényekre, feladatok magvalósítására, stb.…szavazhassanak, nem pedig kizárólag csak személyekre. Mindezt pedig folyamatosan tehessék, nem négyéves ciklusokban.

A jelenlegi választásos parlamentáris rendszer idejétmúlt, lassú, akadályozza, és lehetetlenné teszi egy valódi, fenntartható, demokratikus államrend kialakulását. A legnagyobb hátránya, hogy korlátlan hatalmi érdekcsoportok kialakulásához vezet. A hatalommal, pedig nem csak élni, hanem visszaélni is lehet. A hatalom birtoklása melegágya a korrupciónak. Egy hatalommal bíró embert, ha pénzzel nem, akkor megfélemlítéssel, vagy erőszakkal is döntéseinek megváltoztatására lehet kényszeríteni, így alkalmatlanná válik választóinak képviseletére.

Be kell tehát látnunk, hogy még egy tisztességes képviselő is teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerül, megválasztását követően.

 

Fenti okfejtés alapján tehát indokolt, hogy országgyűlési képviselők helyett, szakmailag kompetens országgyűlési küldötteket választhassunk, akik irányítási, szervezési joggal rendelkeznek, a választópolgárok által meghozott döntések megvalósítására vonatkozóan. A morális szempontú döntéseket, kizárólag a választópolgárok hozhatják meg, folyamatos kontrollt gyakorolva. Ez a küldöttek visszahívhatóságának lehetőségét teremti meg.

Ajánlom figyelmükbe, a Családfilozófia és a

Működő Önkormányzat címek alatt olvashatókat!


 

A magam részéről egyszer és mindenkorra kijelentem, hogy a legközelebbi Országgyűlési és Helyhatósági választásokon nem kívánok élni a szabad választási jogommal, egy esetet kivéve. Ez azt jelenti, hogy én kívánok képviselő lenni, mégpedig a saját családom képviselője. Tehát a jövőben én a szabad választási jogom helyett, a szabad közvetlen döntési jogommal akarok élni. Tehát kizárólag most utoljára, csak olyan képviselőre/küldöttre ruházom át ezt a jogomat, aki vállalja, hogy a megválasztását követően, létrehozza a közvetlen részvételi demokrácia elvén alapuló új társadalmi rendszert, beleértve, a települési önkormányzásban a Családképviselők Intézményét.

 

 

Csízi Imre 2007. december 6.
 
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.