Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AZ INTELLIGENS MAGYARORSZÁG CSALÁD-FILOZÓFIÁJA

 

(IMA_CSF)

 

1. A Család-filozófia alapja: a Teremtés Könyve I. fejezetében megfogalmazott Teremtés Törvénye. Ez a Törvény az ember lététől függetlenül és létező Természetfeletti törvény, mely Törvény tehát nem kormányzati szervek által társadalmi törvényekbe foglalt jogszabályok által meghatározott törvény.

 

Az alábbi állítások valós tényeken  –  mindannyiunk tapasztalatán alapul  –  igazságtartalma ezért semmiféle jogszabály által nem vitatható,  bírósági úton nem támadható. A Család-képviselők jogi státusa tehát kizárólagos, és általánosan érvényes Alaptörvényben rögzítendő alapvető jog.

 

2. Ki teremti egy adott családban a megszülető gyermeket?

egyrészt a gyermek szüleitesti (biológiai) adottságai által

– másrészt szellemi gondolkodásra is képes cselekvő lényként a Mindenható Teremtő (Isten)   – a Lélek által –.

Az utódnemzés az IMA_CSF értelmezésében nem csupán fizikai ösztönkésztetés (fajfenntartási ösztön), hanem elsősorban az emberi teremtés törvénye által meghatározott szeretet-szerelem érzéssel párosuló morálkúltúrális aktus.

 

3. Mi az emberi teremtés törvénye?

A Földön élő ember törvénye az élet, és a halál törvénye, mely törvény a Teremtés Törvénye által meghatározott érzelmi világban élő ember vágyai által létrejött szabad akaratának törvényszerű beteljesülése.

4. Az alábbi felsorolásban négy olyan erőforrás látható, melyek összehangolt előfeltételként határozzák meg az Intelligens Magyarország Családfilozófiáját –, és általa az ember újjászületésének megvalósíthatóságát –.

 

Az Újjászületés forráskódja.

 

1. EB Lelki; 2. KB Erkölcsi; 3. EK Testi; 4. KK Szellemi. 

 

Addig míg a testi újjászületés (új testbe születés) a lélek által többnyire a – jelen létben élő – test halála után lehetséges, addig az erkölcsi fejlődés, és a szellemi újjászületés csak az anyagi földi létben lehetséges; az elme által. Így az ember erkölcsi fejlődéshez, illetve a szellemi újjászületéshez való joga – szerzett jogként – Alkotmányban rögzítendő alapvető létjog.

 

Az újjászületés előfeltétele: az ego meghaladása.

5. Az önzés állapotától az újjászületésig vezető spirituális fejlődés ciklusainak időbeli sorrendisége:


I. (1) Önzés; (2) Önfejűség; (3) Önteltség; (4) Önelégültség;

 

II. (1) Túlzott Önbizalom; (2) Önbírálat; (3) Önvádolás; (4) Önfegyelem;

 

III. (1) Önismeret; (2) Önzetlenség; (3) Megtisztulás; (4) Megvilágosodás;

 

Jelenleg Magyarország társadalom-politikai rendszere a III/3 Megtisztulási folyamat kezdeti szakaszában van.

Az emberek ezen a szinten olyat szeretnek csinálni, amiben átérzik, hogy önmaguk lehetnek, a valódi egyéni természetük szerint, akiknek születtek. A dolgozóknak igényük van a dolgokhoz és az információkhoz való szabad hozzáférésre. Holarchikus cégműködés, transzparencia, átláthatóság minden dolgozó előtt, rugalmas újrastrukturálódás, státusznevek (igazgató, titkárnő) helyett funkciónevek (hírlevél-felelős, marketing-koordinátor) stb.

A családtagok számára fontosabbá válik a másik, mint egyéni, küldetésteljesítő lény A rokoni kötelezettségekkel bíró biológiai kapocs még ritka.

Az egyéni életben: az egyén önmaga, önmagát szereti élni, sajátos, individuális útja, stílusa fejlődik ki. Az univerzális emberi értékeket és etikát képviseli – nem ártás, szinergia, együttműködés, empátia stb1.

 

Szigetszentmiklós, 2022. január 21

1Spiráldinamika: Don Beck, és csapata 30 évi kutatásai alapján.

A Családképviselők Közösségének Családfilozófiája.

 
 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.