Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A Családképviselők Közösségének Családfilozófiája.

 
 

Mivel minden embernek van apja és anyja,

 

így

 
minden ember, valamilyen családnak a tagja,

 

tehát

 
joga van önmaga és családja képviseletére.

 

Semmilyen törvény sem akadályozhatja meg, hogy élhessünk döntési jogunkkal.

 
 

A döntési és irányítási jog fogalma.

 

 

Jelenleg, a döntési és irányítási jog fogalma keveredik. Az irányítási joggal rendelkezők egyben a döntési jogot is kisajátítják maguknak. Tisztelet a kevés kivételnek.
 

1. A döntés joga, alapvető létjog (törvény). A társadalom létalapja a Család. Család nélkül társadalom nem létezhet. A létezésen alapuló döntési joga, eredendően minden élőlénynek van, tehát az embernek is.

Mivel minden ember saját életének, létének a tulajdonosa, úgy is mondhatjuk, hogy a magántulajdona a saját léte, így a család is, csak magántulajdonként létezhet.

A döntés joga azé, akié a tulajdonjog. Mivel a saját családjuknak a szülők a tulajdonosai,  így a döntés joga is az övék, ami alapvető létjog.

A magántulajdonú családok által létrehozott közösség, mint például egy település: közösségi magántulajdon. Röviden köztulajdon.

 

Tehát a köztulajdon felett, a Családoknak alapvető joga a döntés jogának megtartása.

 

2. Az irányítási jog, önkéntes kötelezettségvállalás. Több kötelezettség vállalása, több jogosultságot von maga után. Az emberi tudat fejlődésével, a vállalt egyre több kötelezettség, egyre nagyobb mélységben ad lehetőséget az egyre több jog gyakorlására.

Azonban, ha a döntés joga párosul az irányítási joggal, akkor sérül a döntési jog, mint alapvető természeti törvény. Lényegében a létjogot, egy ember, vagy egy szűk érdekcsoport kezében központosítva, lehetőség teremtődik  arra, hogy megfossza a családokat a szabad döntési joguktól és így a köztulajdont magántulajdonként kezelve, a családokat tekintse köztulajdonnak.

Ezért ez az állapot természetellenes. Az ilyen módon irányított,  társadalom sérülékennyé, ingataggá válik és összeomlik.

Végső soron fentiek alapján ki kell jelentenünk, hogy a család nem köztulajdon!

 
 

Döntéseinket két nézőpontból vizsgálhatjuk:

 
1. MIT akarunk eldönteni.

(belső -szubjektív-, érzelmi nézőpont)

 
2. Amit eldöntöttünk, azt HOGYAN valósítjuk meg.

(külső –objektív-, racionális nézőpont)

 

A két nézőpontot a moralitás rendezi egységbe.  (Moralitás: erkölcsi normákhoz való alkalmazkodás)

 

Amikor döntenünk kell, akkor először azt kell eldöntenünk, hogy MIT AKARUNK.

 

Pl: akarok egy új házat, jobban szeretnék élni, akarok egy új televíziót, szép és egészséges környezetben szeretnék élni, stb.

 

Ilyen és ehhez hasonló kérdések eldöntéséhez, semmilyen különösebb tudás nem szükséges.

 

Ezek csupán vágyak, tehát elsősorban belső szubjektív-, érzelmi, illetve morális vonatkozásúak.

 
Azt azonban, hogy a vágyainkat HOGYAN LEHET MEGVALÓSÍTANI,
 

ahhoz már komoly racionális elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat szükséges.

 

Tehát a gyakorlati megvalósítás, külső, -objektív-, racionális, szakmai döntések meghozatalát igényli.

 

A jól működő társadalomban mind a kettőnek egyaránt fontos szerepe van, mivel az ember nemcsak érzelmes, hanem értelmes lény is.

 
Csízi Imre Jenő   (családképviselő)
 
Szigetszentmiklós 2008. 02. 08.
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.